Telewizja Kablowa Pyrzce AURA

Tv Aura - Na żywo

MEDIA PARTNERKamera on-line Pyrzyce

kalejdoskop Top News sesja rady miejskiej sesja rady powiatu Z Zycia Wziete Spichlerz
Player

Aktualności:

25.08.2014

TVK AURA informuje, że nabyła od POLSATU prawa do płatnej reemisji
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014
odbywających się w dniach 30 sierpnia – 21 września 2014 r.
Telewizja publiczna TVP nie przeprowadzi transmisji z tych mistrzostw.
Osoby zainteresowane zakupem pakietu programów zawierających transmisję
ze wszystkich meczy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
w Pyrzycach ul. Poniatowskiego 14A, tel.: 915703166

30.06.2014

INFORMACJA O ZMIANACH WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA
W REGULAMINACH ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZEZ PPH „AURA” SP. Z O. O.

W dniu 8 czerwca 2014 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014, poz. 284). Zgodnie z rozporządzeniem do Regulaminów świadczenia usług przez PPH „AURA” Sp. z o. o. zostają wprowadzone zmiany przedstawione poniżej.

 

TELEWIZJA
INTERNET
TELEFONZmianie ulegają zapisy punktu VII
– Postępowanie Reklamacyjne, mediacyjne. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

 Zmianie ulegają zapisy punktu VII
– Postępowanie Reklamacyjne, mediacyjne. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.Zmianie ulegają zapisy §X Postępowanie reklamacyjne, mediacyjne. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Regulamin z wyróżnionymi zmianami
(kliknij poniżej)

Regulamin z wyróżnionymi zmianami
(kliknij poniżej)

Regulamin z wyróżnionymi zmianami
(kliknij poniżej)

Regulamin świadczenia usług
dostarczania pakietu programów
telewizyjnych i radiowych
Regulamin świadczenia usług
dostępu do internetu
Regulamin świadczenia usług
telefonicznych

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU
tutaj

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU
tutaj

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU
tutaj

 

REGULAMIN DLA OBECNYCH ABONENTÓW WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1 SIERPNIA 2014 R.

 

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, do dnia wejścia zmian w życie. Z uwagi na fakt zmiany Regulaminu wynikającego ze zmiany przepisów prawa, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy zawartej na czas określony, Operator ma prawo do obciążenia Abonenta obowiązkiem zwrotu ulg udzielonych przy zawarciu umowy, pomniejszonych proporcjonalnie o ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Więcej…
 

N O W O Ś C I:

URUCHAMIAMY TELEWIZJĘ CYFROWĄ

TELEWIZJA KABLOWA

 

INTERNET

Uwaga: Wszyscy Abonenci pakietów telewizyjnych, którzy nie są zainteresowani odbiorem programów w technologi cyfrowej będą odbierali programy, tak jak to czynili do tej pory, w starym systemie analogowym.